دوستی حادثه است و جدایی قانون ... بیایید ما و شما .. حادثه آفرینان و قانون شکنان باشیم . <* ستاره های آسمان *>

 
* ستاره های آسمان *
 
 

 

Hi

 

خواستم يه ذره گنده سلام کنم که قشنگ براتون جا بيفته  

 

اين مطلب به نظرم جالب بود ...... نظر شما چيه ؟!

 

 

 

حکايت ماهيگير و مـــــــــــــردم

 

يکی صياد توی آبگيری

                                     همی انداخت تور و ميخ و گيره

برای اينکه يک ماهی بگيرد

                                    تمام آب را می کرد تيـــــــــــره

به او گفتند ای مرد حسابی

                                     کسی مانند تو ماهی نگيره !!

چرا هی آب ما را می کنی گل

                                چرا هی می شوی در آب خيره؟

کمی خنديد گفتا مرد صياد

                                       چنين من می شوم بر صيد چيره

به او گفتن مردم با متانت !

                                        غلط کردی تو با ايل و عشيره

يکی گفتا اگر آيی دوباره

                                   بگيرم گوش تو چون دستگيره

يکی تيپا زنم بر نقطه ای خاص

                                     تو را بيرون کنم از اين جزيره

بگفتا بعد از اين حال شما را

                                      رعايت می کنم ، اين تن بميره !!

 

 

 

*هانيه*

                                    

 

 

لینک نوشته

 
کلک خیال انگیز
آستان جانان
استاد شجریان
هزار دستان
شجر
اشک مهتاب
همايون شجريان
نواي سياوش
ايثار
تنفس صبح
آسمون آبی خدا
كوچه هاي دل
جام دل
مسافر كوي دوست
کلویورت17
دوست من
خرابات
روز مرگيهاي من
و خدايي كه در اين نزديكي است
آسماني
تزكيه روح
دختر ایران زمین
عشق را بنیاد بر ناکامی است
گره کور
درنای مهاجر
شب های پر ستاره
شب نیلوفری
مرکز فرهنگی شهید آوینی
خاطراتچی
من متولد ماه مهرم
جناب کارگردان
دریچه ای به سوی ملکوت
شمیم ظهور
در اوج تنهایی
علی ولی الله
عشق است خداوند
ترانسفورماتور
بانوی آسمان
بی برگ
حاج حمید
انسان تنها
هم آشیونه
بانوی آسمان هفتم
دیوونه
هیچکس
همدلی از هم زبونی بهتره
آفتاب مهر
GHARTAL
سینمای پارسی
خوابگرد گندمزار
پسرهاي باهوش
پرستوي مهاجر