دوستی حادثه است و جدایی قانون ... بیایید ما و شما .. حادثه آفرینان و قانون شکنان باشیم . <* ستاره های آسمان *>

 
* ستاره های آسمان *
 
 

 

          مناجات                                                          

 

 

الهی ای زبان ها از تو گويا                           جهانی از فروغت گرم و پويا

به کوه و جنگل و صحرا و دريا                       تويی پيدا تر از پيدا خدايا

نهان از چشمی و چشم از تو بينا                  فدايت ای همه پنهان و پيدا

خدای آسمان ها و زمينی                            الهی تو چه زيبا آفرينی

شکوفا از تو شد گلهای رنگين                        مزين از تو شد باغ و بساطين

جهان چون آبشار پرخروشی                       تويی سر چشمه ی هر جنب و جوشی

جهان  تنها ز تو فرمان پذيرد                        که نيرو دائم از فيض تو گيرد

کريمي٬ دستگيری٬ بی نيازی                     رحيمی کار سازی دل نوازی

تويی از مهربانان مهربان تر                         تويی از بهتران بالا و بر تر

انيس دل صفای جان تويی تو                      کريم و غافر و حمان توی تو

الهی جان به نرت زنده تر کن                      زبان با ياد خود گوينده تر کن

الهی جان من آزاد گردان                          دلم را با وصالت شاد گردان

 

 

 

التماس دعا

سنا

لینک نوشته

 
کلک خیال انگیز
آستان جانان
استاد شجریان
هزار دستان
شجر
اشک مهتاب
همايون شجريان
نواي سياوش
ايثار
تنفس صبح
آسمون آبی خدا
كوچه هاي دل
جام دل
مسافر كوي دوست
کلویورت17
دوست من
خرابات
روز مرگيهاي من
و خدايي كه در اين نزديكي است
آسماني
تزكيه روح
دختر ایران زمین
عشق را بنیاد بر ناکامی است
گره کور
درنای مهاجر
شب های پر ستاره
شب نیلوفری
مرکز فرهنگی شهید آوینی
خاطراتچی
من متولد ماه مهرم
جناب کارگردان
دریچه ای به سوی ملکوت
شمیم ظهور
در اوج تنهایی
علی ولی الله
عشق است خداوند
ترانسفورماتور
بانوی آسمان
بی برگ
حاج حمید
انسان تنها
هم آشیونه
بانوی آسمان هفتم
دیوونه
هیچکس
همدلی از هم زبونی بهتره
آفتاب مهر
GHARTAL
سینمای پارسی
خوابگرد گندمزار
پسرهاي باهوش
پرستوي مهاجر