دوستی حادثه است و جدایی قانون ... بیایید ما و شما .. حادثه آفرینان و قانون شکنان باشیم . <* ستاره های آسمان *>

 
* ستاره های آسمان *
 
 

 

خواب‌ فرشته‌ها تكه‌تكه‌ شد

 
 

خدايا فرشته‌ها بغض‌ كرده‌اند، فرشته‌ها اشك‌ مي‌ريزند، فرشته‌ها عزادارند
 
خدايا زمينت‌ لرزيد و آسمانت‌ آوار شد روي‌سرفرشته‌ها.فرشته‌هايي‌با پاهايی
 
‌كوچك، فرشته‌هايي‌ با دست‌هايي‌ كه‌ بوي‌ مشق‌شب‌ مي‌داد.
 
فرشته‌هايي‌ با موهاي‌ كوتاه‌ فرفري‌ولبخندهاي‌نازك‌قيطاني.خدايافرشته‌هايت
 
خوابيده‌ بودند زير ملحفه ‌هاي‌ چيت‌ گُل‌گُلی‌ و خواب‌ مي‌ديدند؛ خوابي‌ كه
 
هيچ‌ وقت‌ تعبير نخواهد شد.

خدايا زمينت‌ لرزيد و خواب‌ فرشته‌ها تكه‌تكه‌ شد. تُنگ‌ آرزوهاي‌ كوچكشان‌
 
شكست،بال‌هايشان‌ زير ديوار جا ماند و قلب‌هايشان‌ زير خشت‌ها خون
 
‌شد.خدايا فرشته‌ها ديگر خانه‌ ندارند، خانه‌شان‌ ديگر نشاني‌ ندارد. نشاني‌اش‌
 
را ديگر كسي‌ جز تو بلد نيست.

خدايا فرشته‌ها مادر ندارند، فرشته‌ها خواهر و برادر ندارند، فرشته‌ها به‌ جزتو
 
كسی‌را ندارند. خدايا فرشته‌ها مي‌ترسند، فرشته‌ها گريه‌ مي‌كنند،فرشته‌ها
 
سردشان‌است.

خدايا اشك‌ فرشته‌هايت‌ را پاك‌ مي‌كني؟ در آغوششان ميگيری و نوازششان
 
می کنی ؟ 
 
خدايا آيا كمي‌ خورشيد توي‌ جيبشان‌ مي‌ريزي‌ و قدري‌ آفتاب‌ توی
 
قلبشان؟خدايا فرشته‌ها درد دارند،فرشته‌هازخمي‌اند،فرشته‌بالشان‌شكسته
 
٬ فرشته‌ها نفس‌ نمي‌كشند.خدايا دردشان‌ را دوا مي‌كني‌ و زخمشان‌ را
 
مداوا؟ خدايا بال‌هاي‌شكسته‌شان‌ را مي‌بندي‌ و از نفست‌ كمي‌ به‌ آنها قرض
 
‌مي‌دهي؟
 
خدايا فرشته‌ها بغض‌ كرده‌اند، فرشته‌ها اشك‌ مي‌ريزند،فرشته‌هاعزادارند.اما
 
بگو خدايا، دوباره‌ روزي‌ فرشته‌هاي‌ كوچكت‌ خواهند خنديد؟آيادوباره‌فرفره‌های
 
اميد را فوت‌ خواهند كرد؟ آيا دوباره‌ روزي‌ به‌ دنبال‌ قاصدك‌های
 
خوش‌خبرخواهند دويد؟
 
 
 
با تشکر : سنا
 
 
 لینک نوشته

 
کلک خیال انگیز
آستان جانان
استاد شجریان
هزار دستان
شجر
اشک مهتاب
همايون شجريان
نواي سياوش
ايثار
تنفس صبح
آسمون آبی خدا
كوچه هاي دل
جام دل
مسافر كوي دوست
کلویورت17
دوست من
خرابات
روز مرگيهاي من
و خدايي كه در اين نزديكي است
آسماني
تزكيه روح
دختر ایران زمین
عشق را بنیاد بر ناکامی است
گره کور
درنای مهاجر
شب های پر ستاره
شب نیلوفری
مرکز فرهنگی شهید آوینی
خاطراتچی
من متولد ماه مهرم
جناب کارگردان
دریچه ای به سوی ملکوت
شمیم ظهور
در اوج تنهایی
علی ولی الله
عشق است خداوند
ترانسفورماتور
بانوی آسمان
بی برگ
حاج حمید
انسان تنها
هم آشیونه
بانوی آسمان هفتم
دیوونه
هیچکس
همدلی از هم زبونی بهتره
آفتاب مهر
GHARTAL
سینمای پارسی
خوابگرد گندمزار
پسرهاي باهوش
پرستوي مهاجر